Тест за менопауза

Имунохроматографически тест за детерминиране на човешки Фоликулостимулиращия хормон (ФСХ) в урина. ФСХ се отделя от хипофизната жлеза. Този хормон изпълнява главна роля при репродуктивния процес. Молекулите на ФСХ съдържат две нековалентно свързани подсъставки: обща подсъставка определна с „алфа“ и специфичен хормон подсъставка определена с „бета“.

Тестът открива ФСХ концентрация от 25 mlU/ml и по-висока.
Тестовият комплект съдържа имунохроматографическо тестово устройство и пипета за добавяне на проба. Тестовото устройство има мембрана с ФСХ антитела и съединения в стабилизираща матрица съдържаща протеини и натриева киселина, прикрепени към пластмасово устройство.

Резултатът се отчита чрез визуално сравняване на интензитета на тестовата линия „Т“ и контролната линия „С“. Отличителната контролна линия служи още като индикатор за правилното изпълнение на теста.
Този тест е предназначен само за ин витро диагностична употреба.