Тест-касета за откриване на Хламидия Трахоматис в спесимени взети с тампон

 

Тестът за наличие на Chlamydia trachomatis (C.T.) е прост едностъпков имунохроматографически тест за бърз, качествен анализ и детерминиране на С.Т. в ендоцервикални или ендоуретрални спесимени взети с тампон.