Тест за Миоглобин

Миоглобинът е по-подходящ за ранно диагностициране на остър инфаркт на миокарда.
Тестът представлява устройство-касета за еднократна употреба, опаковано индивидуално, предназначено за употреба при грижа за болни както в отделенията за спешна медицина, така и в лаборатории. Аналитичната чувствителност на този тест е 50 ng/ml миоглобин.
Тестът е предназначен за професионална употреба като помощно средство за диагностицирането на протеина миоглобин.