Тест за чистота на урина URS 1 G – IID Glucose, глюкоза (100 лентички в 1 тубус)

ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ
Лентите за тестване на урина съдържат реагент в твърда фаза, който е прикрепен към пластмасова пръчица. Те са доставени като сух реагент. ленти за тестване на урина осигуряват тестове за полуколичествено определяне на глюкоза и глюкоза/кетон,
Резултатите от теста дават информация за метаболизма на въглеводородите, функционирането на бъбреците и на черния дроб, киселинно-основния баланс и инфекции на отделителния тракт.

ПРИНЦИПИ НА ТЕСТА
Принципите на теста се основават на различни оцветяващи вещества и реакции на реагентите с компоненти на урината, които формират цветни съединения, които могат да бъдат отчетени визуално или да бъдат измерени с инструмент.

РЕЗЮМЕ И ОПИСАНИЕ
Лентите за анализ на урина са готови за употреба след изваждането им от шишенцето. Цялата лента с реагенти е за еднократна употреба. Не е необходимо допълнително лабораторно оборудване за извършването на теста. Инструкциите трябва да се спазват стриктно. Точното спазване на времето е от особено значение за постигането на оптимални резултати. Лентите са опаковани в пластмасово шишенце, съдържащо сушител. Шишенцето трябва да е плътно затворено, за да се запазят свойствата на реагентите.

ОЧАКВАНИ СТОЙНОСТИ
Глюкоза: Обикновено малки количества глюкоза се отделят от бъбреците. Концентрации от 0.1 g/dl глюкоза, разчетени на десетата или тридесетата секунда могат да бъдат значително абнормални, ако се появяват последователно.