CLEAR SYSTEM TEST за бременност, тест касета + контролна лента

Кой е Вашият тест ?

ОБЯСНЕНИЕ НА ТЕСТА
Човешкият хорион гонадотропин (ЧХГ), (human chorionic gonadotropin) – НCG е глюкопротеинов хормон, който се произвежда от развиващата се плацента, малко след оплождането. Появата на НCG в урината скоро след зачеването и по нататъшното нарастване на концентрацията му по време на ранната бременност, го правят идеален маркер за навременното откриване на бременност.

ПРИНЦИП НА ТЕСТА
НCG тестът е трипластов имуно-диагностичен тест. Когато се добави урина на тестовия блок, тя се придвижва по него и мобилизира злато-свързан НCG конюгат, с който е покрит тестовият блок. Получената смес се придвижва по мембраната по капилярност и взаимодейства с антителата на анти- НCG антитялото, с който е покрит тестовият участък. Ако има наличие на нива на НCG от 25 mlU/ml или повече, резултатът е появата на цветна ивица в този участък. Ако в пробата няма наличие на НCG хормон, участъкът остава безцветен. Урината продължава да се движи по контролния участък и го оцветява от розово до лилаво, което означава, че тестът действа и резултатът е валиден.

ЗАЩО “CLEAR hCG SYSTEM TEST”?
При изследване за наличие на бременност, преди закъснение на менструацията, винаги се препоръчва използване на втори тест след 2-3 денонощия. Причината е, че в около 50% от случаите, много ранната бременност се прекъсва спонтанно и е възможно положителните резултати да се променят! “CLEAR hCG SYSTEM TEST” Ви позволява да потвърдите получения първоначален резултат с контролен тест /лента/.

НАЧИН НА УПОТРЕБА:
ВЗИМАНЕ НА ПРОБА
1. Проби от урината могат да се взимат по всяко време на деня. Обикновено в сутрешната урина се съдържа най-високо ниво на НCG хормон.
2. Събирайте пробите от урина в чисти, сухи, пластмасови или стъклени контейнери.
3. Пробите могат да се държат в хладилник до 72 часа преди извършването на теста. Проба седяла в хладилник, трябва да се стопли до стайна температура и да се разбърка добре преди тестването.

КАЧЕСТВЕН КОНТРОЛ
Контролната линия е вътрешен реактив и има контролна функция. Тя ще се появи, ако теста е извършен правилно и реактивите са реагирали.

I СТЪПКА – За тестовата касета:
ПРОЦЕДУРА
1. Напълнете легенче с урина.
2. Извадете тестовата касета от запечатаното фолио със стикер “ТЕСТ КАСЕТА”, като разкъсате обозначения за целта край и я поставете на равна повърхност.
3. Задръжте пипетата, която съдържа капки от спесимена, вертикално над тестовата касета, добавете точно 4 капки от спесимена в тестовото прозорче отбелязано с „S“.
4. Отчетете резултата до 5 минути.

Интерпретация на резултатите
1.Позитивен (бременност): Две розово-червени ивици се появяват – едната е в тестовия регион (T), а другата в контролния участък (C). Позитивният резултат индикира наличие на hCG на ниво равно или по-високо от 25 mIU/ml.
2. Негативен: Една розово-червена ивица се появява и тя е в контролният участък (C), няма цветна ивица в тестовата зона (T). Негативния резултат индикира, че нивото на hCG е по-ниско от откриваемото ниво.
3. Невалиден: Няма поява на видими цветни ивици нито в тестовия регион, нито в контролния участък. Резултатът от теста е невалиден.

„CLEAR hCG SYSTEM TEST” Ви дава точен резултат на седмия ден след половия акт (зачеването), още преди закъснението на менструацията и по всяко време на денонощието

II СТЪПКА – За контролната лента:

ПРОЦЕДУРА
1. Извадете тестовата лента от опаковката със стикер “КОНТРОЛНА ЛЕНТА”.
2. Потопете лентата в урината, като стрелката върху нея е насочена към пробата. Нивото на урината не трябва да е по-високо от това на стрелката.
3. Оставете лентата в урината и я извадете след минимум 30 секунди, след което я поставете върху плоска, неабсорбираща повърхност.
4. В зависимост от концентрацията на hCG в спесимена от урина, позитивни резултати могат да бъдат отчетени за най-малко 40 секунди.
За да се потвърдят негативни резултати се препоръчва да се изчака 5 минути.
Не отчитайте резултат след повече от 10 минути!

ИНТЕРПРЕТАЦИЯ НА РЕЗУЛТАТИТЕ
Положителен: Ако след 3-5 минути се появят две цветни ивици, резултатът от теста е положителен и валиден.
Отрицателен: Ако в тестовия участък не се появи цветна ивица, а такава се появи само в контролния участък, резултатът е отрицателен и валиден.
Невалиден: Резултатът е невалиден, ако в контролния участък не се появи цветна ивица. Пробата трябва да се тества отново, като се използва нов тест.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ
Има няколко фактора освен бременността, като трофобластна и нетрофобластна неоплазма, които могат да предизвикат високи нива на HCG хормон. Тези фактори трябва да се отчетат, след необходимите клинични изследвания.
Разредени проби от урината, могат да съдържат незначителни нива на HCG хормон, които няма да са достатъчни, за да дадат положителен резултат.