Специализирани тестове

Едностъпковият Анти-Сифилис (ANTI-Syphilis) Тест плочка е бърз директен свързващ тест за визуално откриване на антитела срещу Сифилис в серум, като помощ при диагностицирането на Сифилистичната инфекция.
Тестовите резултати се отчитат визуално без никакви инструменти.