Тест за бременност CLEAR STICK TEST – писалка

ВЪВЕДЕНИЕ
CLEAR hCG тест – ПИСАЛКА е тестово устрйство за детерминиране на хормона hCG (Човешки хорионичен гонадотропин – Human Chorionic Gonadotropin) в спесимени от урина. Това тестово устройство се
капак абсорбиращ пробата участък отчитащ резултата прозорец дръжка използва за получаване на визуален, качествен резултат за ранно диагностициране на бременност. (виж още)