SURESTEP тест за кокаин: касета

За качествена оценка на кокаиновите метаболити в човешката урина до 3 дни след употребата им.ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА УПОТРЕБА

Тестът за кокаин в началния си етап се базира имунохроматографически на теста in vitro. Предназначен е за определяне на количиствено детерминиране на кокаиновите метаболити, бензилекгонина в човешката урина на гранично ниво 300 нг/мл за 3 минути. (виж още)