Ако резултатът ми е положителен, какво да правя?

- Трябва да посетите Вашия лекар във възможно най-кратък срок.
«
Ако получа две ивици,
но едната е по-тъмна,
бременна ли съм ?
»
Ако резултатът ми е
отрицателен,
какво да правя ?