изваден здрав зъб

Извинете, но съм ви извадил здрав зъб. Ще се наложи да извадя и болния.
- Нищо, нищо. Добре, че не сте очен лекар.