говорещ насън

- Докторе, мъжът ми говори насън. Какво да правя?
- Разрешете му да говори денем.