събуждане от кома

Болен в кома по време на визитация идва в съзнание, отваря очи и пита:
- Какви са тези идиоти?
- Подобрява се – казва главният лекар. – Позна ни.